Witte Wereldoverbrugger levenspad 

Vandaag begint het levenspad van de Witte Wereldoverbrugger. De komende dertien dagen mag je de energie van (de) dood, loslaten, overgave, vergeven, ruimte maken, verbinden en bruggen bouwen gebruiken om te groeien. 

Het Witte Wereldoverbrugger levenspad is het tweede levenspad in het tweede kasteel in de Tzolkin. Een kasteel is een ritme van 4 levenspaden met een overkoepelend thema. Voor de komende vier levenspaden is dit: de kracht van neerdalen. In de eerste vier levenspaden van deze Tzolkin ronde ben je naar binnen getreden bij jezelf. Alle informatie die je in die periode verkregen hebt, mag nu neerdalen in jouw systeem en jouw leven. Deze vier levenspaden krijg je inzicht hoe.

laat maar los

Deze dertien dagen, de duur van dit levenspad. word je uitgedaagd om je angsten en onzekerheid onder ogen te zien en je vol overgave te verbinden met het nieuwe. Voordat je nieuwe wegen kan inslaan, moet er soms eerst wat ballast overboord. Daarvoor moet je het oude vertrouwde loslaten. Het maakt niet uit of je je wilt bevrijden van stress, slechte gewoonten, schulden, valse maskers, ergernissen of druk van buitenaf. Het is tijd om alles dat jou tegenhoudt om vooruit te komen, nu los te laten. Dat gaat alleen als je beseft dat het nieuwe pas echt kan beginnen als je het oude achter je laat.

De dood

Ik hoorde pas de prachtige woorden “Doodgaan is niet moeilijk; je wordt toch weer opnieuw geboren. Het is het afscheid nemen dat zo moeilijk is.” Dood is ook niet een einde, maar hoort bij het leven en wijst ons op de cycli van het leven die steeds doorlopen. De dood hoort bij het leven net zo goed als geboorte. Daarom is het belangrijk de Dood in je leven te verwelkomen en jezelf te bevrijden van alle beperkingen, angsten en patronen die je zijn opgelegd. De dood betekent niets anders dan een cycli die is afgerond. 

Realiseer je dat je niet echt leeft als je ‘de dood’ niet als consequentie van het leven ziet. Dan kun je ook geen bruggen slaan naar nieuwe mooie dingen die voor je klaar liggen. Volg daarom onbevreesd je pad. En dat betekent dat je je mag overgeven aan de ritmes van de natuur en de cycli van het leven. Je zult in verleiding komen om vast te houden aan oude vertrouwde zaken en personen, terwijl je weet dat ze je tegenhouden om te groeien naar wie je daadwerkelijk bent.

Door los te laten zul je je bevrijd voelen deze dagen. Die bevrijding geeft energie, zet jouw cycli opnieuw in gang om nieuwe dingen op je pad te brengen. Het gezegde luidt niet voor niets: waar een deur sluit, opent een raam. 

Sta stil bij je eigen sterfelijkheid. Vraag je af of de spullen, situaties, oordelen of ideeën die je hebt je nog dienen of je juist tegenhouden verder te gaan. De komende dertien dagen wordt je uitgedaagd , dus reken er maar op dat precies dat voor je voeten geworpen wordt wat om vergeving of loslaten vraagt. Elk verzet hiertegen is terug te voeren op een angst voor ‘de dood’ in de breedste zin van het woord. De angst die je voelt gaat over afsluiten en loslaten van wat is geweest en aan iets nieuws, onbekends beginnen. 

Bruggen slaan 

Een nieuwe wereld vraagt om nieuwe verbindingen. In de eerste plaats met jezelf. Je wordt uitgedaagd om naar binnen te gaan en te werken aan de verbinding met je eigen hart. Een brug te slaan tussen je hoofd en jouw hart. Zak maar met jouw energie van hoofd-denken naar hart-weten. Dit is de manier om de regie over jouw leven te nemen en los te laten wat anderen van je verwachten. 

In de tweede plaats mag je bruggen slaan naar je omgeving en echt gaan samenwerken vanuit verbinding. Doe dit vanuit vertrouwen door je hart te verbinden en niet elkaar vast te houden via allerlei ‘wurg’ contracten. Verbinding is iets anders als vasthouden. Jouw hartverbinding zorgt dat je jouw deel voor het grote geheel doet en niet omdat het moet. Zo bouwen we samen bruggen naar een nieuwe wereld, waarin we elkaar upliften. 

Heb je 14 mei 2020, witte wereldoverbrugger toon 7 wensdag, (hier lees je meer over de wensdag in de Tzolkin), je wens het universum in gestuurd dan ontvang je de komende dagen antwoord. Durf je hier aan over te geven en de uitkomst die je zelf bedacht had los te laten.